Η «νομοκρατική» πολιτεία είναι η εγγύηση για το κοινό συμφέρον της κοινωνίας

Μέσα από τα γραπτά που παρουσιάζουμε εδώ, υποστηρίζουμε ότι για να διαμορφώσουμε την πολιτεία σε σωστές βάσεις που θα οδηγούν στην ευδαιμονία, πρέπει να προετοιμάσουμε κατάλληλα το πολιτειακό «έδαφος». Μία από τις σημαντικότερες μέριμνες του νομοθέτη είναι να βρει την ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στα μέρη της πολιτείας και κυρίως ανάμεσα στους άρχοντες και τους αρχόμενους,Συνεχίστε να διαβάζετε «Η «νομοκρατική» πολιτεία είναι η εγγύηση για το κοινό συμφέρον της κοινωνίας».

Το άριστον του ήθους, αναγκαίο συστατικό για την ελευθερία του λόγου, την δημοκρατία και το κοινό συμφέρον

Ο σοφός μισεί την τυχαιότητα και λατρεύει την αγαθότητα. Οτιδήποτε είναι σε μία πολιτεία αφημένο στην τύχη του, είναι καταδικασμένο να αποτύχει στην διασφάλιση του αγαθού. Αντιθέτως, όταν κάτι είναι σχεδιασμένο για να διασφαλίζει το αγαθό, θα βρεθεί τρόπος να το πετύχει. Οι άρχοντες και οι ρήτορες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πορείαΣυνεχίστε να διαβάζετε «Το άριστον του ήθους, αναγκαίο συστατικό για την ελευθερία του λόγου, την δημοκρατία και το κοινό συμφέρον».

Το τριπλό «τεστ» του Ισοκράτη για την αξιολόγηση του πολιτεύματος

Έχετε αμφιβολίες για την ποιότητα του πολιτεύματος στο οποίο ζείτε; Θέλετε μία σίγουρη μεθοδολογία για να αξιολογήσετε αν το πολίτευμα είναι καλό ή κακό, αν ωφελεί ή βλάπτει την κοινωνία; Μπορούμε με ευκολία και βεβαιότητα να εξάγουμε τα σωστά συμπεράσματα αν ακολουθήσουμε τον συλλογισμό του Ισοκράτη, όπως μας τον δίνει στο παρακάτω απόσπασμα:  Ψυχή τηςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Το τριπλό «τεστ» του Ισοκράτη για την αξιολόγηση του πολιτεύματος».

Ο Ισοκράτης και η κυριαρχία του δήμου ως εγγύηση για το κοινό συμφέρον

Για να εξασφαλιστεί σε μία πολιτεία το πολιτικό αγαθό πρέπει πρώτα από όλα να ασκηθεί μία ανώτερης μορφής εξουσία ή εξουσία ειδικών περιστάσεων αν θέλετε, με την οποία το κάθε μέρος της πολιτείας θα τεθεί υποχρεωτικώς στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος. Την εξουσία αυτή είναι σημαντικό να την γνωρίζουμε, οπότε θεώρησα καλό να αναφερθώ σεΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ο Ισοκράτης και η κυριαρχία του δήμου ως εγγύηση για το κοινό συμφέρον».

Τα 3 βήματα για να λειτουργήσει το κοινό συμφέρον σε μία πολιτεία

Το κοινό συμφέρον, για να λειτουργήσει σε μία πολιτεία, οικοδομείται υποχρεωτικώς σε τρία επίπεδα κατ’ αντιστοιχία με τα τρία μέρη της πολιτείας. [Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το κοινό συμφέρον διαβάστε τα αντίστοιχα άρθρα στην Αρχική σελίδα και κυρίως αυτό το άρθρο εδώ που παρουσιάζει τις απόψεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Σε αυτόΣυνεχίστε να διαβάζετε «Τα 3 βήματα για να λειτουργήσει το κοινό συμφέρον σε μία πολιτεία».

Οι Νόμοι των νόμων: η νομοθετική λειτουργία στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος (δωρεάν κατέβασμα)

Είναι πρακτικά αδύνατον οι πολίτες να ζουν με ευδαιμονία αν η ίδια η πολιτεία τους δεν είναι ευδαίμων. Η πολιτεία όμως γίνεται ευδαίμων όταν το κάθε ένα από μέρη που την συνθέτουν λειτουργεί για το κοινό συμφέρον. Και πρώτα-πρώτα, πρέπει να λειτουργήσει ορθά η διαδικασία θέσπισης των νόμων. Η πολιτεία των αρχαίων Αθηναίων, ορθότατα ενεργούσα,Συνεχίστε να διαβάζετε «Οι Νόμοι των νόμων: η νομοθετική λειτουργία στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος (δωρεάν κατέβασμα)».

Ο έρωτας για την ευδαιμονία οδηγεί στην πολιτεία που ενεργεί για το κοινό συμφέρον

Οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί μας έχουν δώσει όλες εκείνες τις διαχρονικές γνώσεις που βασίζονται στις αναλλοίωτες αλήθειες, τις οποίες χρειαζόμαστε όχι μόνο για να γνωρίζουμε και να αξιολογούμε σωστά τα πολιτεύματα, την πολιτική εξουσία και τους πολιτικούς, αλλά και για να μπορούμε να τα διορθώνουμε και να τα κάνουμε να συμβαδίζουν με το αγαθό, τοΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ο έρωτας για την ευδαιμονία οδηγεί στην πολιτεία που ενεργεί για το κοινό συμφέρον».

Το κοινό συμφέρον και η εφαρμογή του είναι ζήτημα γνήσιου πατριωτισμού

Ο σκοπός κάθε ορθής πολιτείας, είναι το κοινό συμφέρον της κοινωνίας. Όταν ο σκοπός αυτός υλοποιείται, η πολιτεία φτάνει στο πολιτικό αγαθό το οποίο είναι η ευδαιμονία. Επειδή δε η ευδαιμονία είναι το «τέλος» της πολιτείας, αυτό δηλαδή που την ολοκληρώνει ως οργανισμό, είναι και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο και καλύτερο αγαθό που θα μπορούσε ναΣυνεχίστε να διαβάζετε «Το κοινό συμφέρον και η εφαρμογή του είναι ζήτημα γνήσιου πατριωτισμού».

Το κοινό συμφέρον είναι ο μόνος κι απόλυτος στόχος της πολιτικής

Πολλοί στο άκουσμα και μόνο της λέξης «συμφέρον» δυσανασχετούν. Στο μυαλό τους το συμφέρον αφορά μόνο τα άτομα προσωπικά και για αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ιδιοτελές, οπότε και κρίνεται αυτομάτως ως κάτι το αρνητικό. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το συμφέρον δηλώνει απλά αυτό που είναι ωφέλιμο, ενώ όταν αναφέρεται στην κοινωνία αφοράΣυνεχίστε να διαβάζετε «Το κοινό συμφέρον είναι ο μόνος κι απόλυτος στόχος της πολιτικής».