Ο Ισοκράτης και η κυριαρχία του δήμου ως εγγύηση για το κοινό συμφέρον

Για να εξασφαλιστεί σε μία πολιτεία το πολιτικό αγαθό πρέπει πρώτα από όλα να ασκηθεί μία ανώτερης μορφής εξουσία ή εξουσία ειδικών περιστάσεων αν θέλετε, με την οποία το κάθε μέρος της πολιτείας θα τεθεί υποχρεωτικώς στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος. Την εξουσία αυτή είναι σημαντικό να την γνωρίζουμε, οπότε θεώρησα καλό να αναφερθώ σεΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ο Ισοκράτης και η κυριαρχία του δήμου ως εγγύηση για το κοινό συμφέρον».

Κυριαρχία: το νόημα και η σημασία της για εμάς σήμερα

Η λαϊκή κυριαρχία αποτελει θεμέλιο του πολιτεύματος, μας λέει το Συνταγμα της Ελλάδας (Αρθρο 1, παρ. 2). Μας λέει επίσης οτι ο λαός ειναι η πηγή όλων των εξουσιών οι οποίες υπάρχουν για το καλο του λαου και του έθνους (Αρθρο 1, παρ. 3). Παρ’ ολα αυτα ομως, ο λαός υποφέρει απο τον τροπο πουΣυνεχίστε να διαβάζετε «Κυριαρχία: το νόημα και η σημασία της για εμάς σήμερα».