Η επίλυση του βιοποριστικού ζητήματος ως προϋπόθεση της Δημοκρατίας

Η Δημοκρατία δεν θα είχε αναπτυχθεί στην αρχαία Ελλάδα, και σίγουρα όχι στον βαθμό που αναπτύχθηκε, αν δεν είχαν υπάρξει οι προϋποθέσεις για την λειτουργία και την ανάπτυξή της. Ένα εργαλείο για να σου είναι χρήσιμο, πρέπει να είσαι σε θέση να το λειτουργήσεις ώστε να αποκομίσεις τα οφέλη που μπορεί να σου δώσει. ΗΣυνεχίστε να διαβάζετε «Η επίλυση του βιοποριστικού ζητήματος ως προϋπόθεση της Δημοκρατίας».